preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

NATJEČAJI

U ovom modulu možete pogledati natječaje koji su trenutno aktivni.

ISPRAVE POTREBNE ZA SUDJELOVANJE U  NATJEČAJNOM POSTUPKU

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti preslike:

-dokaza o stručnoj spremi

-dokaza o hrvatskom državljanstvu, (domovnice i osobne iskaznice)

-potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis o radno pravnom statusu

-uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,ne strije od 1 mjeseca

-životopis.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik. Kandidati su u prijavi dužni navesti  radno mjesto za koje podnose prijavu. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku točaka natječaja te naziva radnih mjesta za koje se podnosi prijavu. Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-adresu.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brezovica, Brezovička cesta 98a, 10 257 Brezovica, s naznakom „Natječaj za primanje u radni odnos “.
 

* U priloženim dokumentima na dnu stranice možete pogledati trenutno aktivne natječaje i do kojeg datuma su aktivni.

 

Priloženi dokumenti:
Javni poziv pomocnici u nastavi - 03012022.docx
Javni poziv pomocnici u nastavi - 30112021.docx
NATJECAJ -- UCITELJA MATEMATIKE -- ODRE ENO - NEPUNO --20 SATI--PRIJAVE DO 2.12.2021.-.docx
NATJECAJ -- UCITELJ ENGLESKOG JEZIKA -- ODRE ENO - NEPUNO --19 SATI--PRIJAVE DO 1.12.2021.-.docx
NATJECAJ -- UCITELJ GEOGRAFIJE -- ODRE ENO - PUNO --40 SATI-- - PRIJAVE DO 1.12.2021.-.docx
NATJECAJ -- UCITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE -- OBJAVA 14.4.2021..pdf
Natjecaj za pomocnika u nastavi 24.9.pdf
NATJECAJ -- RACUNOVODSTVENI REFERENT -- NEODRE ENO - PUNO - PRIJAVE DO 27.3.2021..pdf
NATJECAJ -- UCITELJA RAZREDNE NASTAVE -- ODRE ENO - PUNO -- PRIJAVE DO 27.3.2021..pdf
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA - STRUCNI SURADNIK - PSIHOLOG -- NATJECAJ OD 10.2.2021..pdf
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ RAZREDNE NASTAVE -- NATJECAJ OD 10.2.2021..pdf
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ MATEMATIKE -- NATJECAJ OD 10.2.2021..pdf
NATJECAJ -- RAZREDNA NASTAVA -- ZAMJENA - PRIJAVE DO 18.2.2021.pdf
NATJECAJ -- MATEMATIKA -- ZAMJENA - PRIJAVE DO 18.2.2021.pdf
NATJECAJ -- STRUCNI SURADNIK -- PSIHOLOG - ZAMJENA - PRIJAVE DO 18.2.2021..pdf
POZIV NA TESTIRANJE - VREDNOVANJE KANDIDATA -- UCITELJ MATEMATIKE ODRE ENO I NEODRE ENO -- NATJECAJ OD 23.11.2020..pdf
POZIV NA TESTIRANJE - VREDNOVANJE KANDIDATA -- UCITELJ RAZREDNE NASTAVE -- NATJECAJ OD 23.11.2020..pdf
NATJECAJ -- UCITELJ MATEMATIKE -- NEODRE ENO - PUNO 40 SATI -- OBJAVA 23.11.2020.pdf
NATJECAJ -- UCITELJ MATEMATIKE -- ODRE ENO - NEPUNO 20 SATI -- OBJAVA 23.11.2020.pdf
POZIV NA TESTIRANJE -- UCITELJ HRVATSKOG JEZIKA -- NATJECAJ OD 28.10.2020..pdf
NATJECAJ -- UCITELJ RAZREDNE NASTAVE - NEODRE ENO -- PUNO 40 SATI -- OBJAVA 23.11.2020..pdf
OBAVIJEST - VREDNOVANJE - TESTIRANJE - UCITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUZENOM BORAVKU -- NATJECAJ 28.10.2020..pdf
POZIV NA TESTIRANJE -- UCITELJ INFORMATIKE -- NATJECAJ OD 28.10.2020..pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ OD 5.10.2020. -- TAJNIK SKOLE.pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ OD 5.10.2020. -- UCITELJ ENGLESKOG JEZIKA.pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ OD 5.10.2020. -- UCITELJ EDUKATOR REHABILITATOR.pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUZENOM BORAVKU -- 2 IZVRSITELJA.PDF
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ OD 5.10.2020. -- UCITELJ LIKOVNE KULTURE.pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ HRVATSKOG JEZIKA.PDF
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ INFORMATIKE -- 2 IZVRSITELJA.PDF
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ OD 5.10.2020. -- UCITELJ GLAZBENE KULTURE.pdf
MATEMATIKA -- PONISTENJE OGLASA -- 5.10.2020. - 28.10.2020..pdf
TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ MATEMATIKE -- NATJECAJ OD 5.10.2020..pdf
TESTIRANJE KANDIDATA -- TAJNIK -- NATJECAJ OD 5.10.2020..pdf
TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ ENGLESKOG JEZIKA -- NATJECAJ OD 5.10.2020..pdf
TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ GLAZBENE KULTURE -- NATJECAJ OD 5.10.2020..pdf
TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ EDUKATOR REHABILITATOR -- NATJECAJ OD 5.10.2020..pdf
TESTIRANJE KANDIDATA -- UCITELJ LIKOVNE KULTURE -- NATJECAJ OD 5.10.2020..pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - TAJNIK SKOLE.pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ ENGLESKOG JEZIKA.pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ EDUKATOR REHABILITATOR.pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ GLAZBENE KULTURE.pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ LIKOVNE KULTURE .pdf
NATJECAJ ZA RADNO MJESTO - UCITELJ MATEMATIKE.pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ ZA STRUCNOG SURADNIKA PSIHOLOGA OD 3.2.2020..pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ ZA DOMARA-LOZACA SKOLE OD 3.2.2020..pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ ZA UCITELJA ENGLESKOG JEZIKA OD 26.2.2020. -- 20 SATI.pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ ZA UCITELJA ENGLESKOG JEZIKA OD 26.2.2020. -- 40 SATI.pdf
OBAVIJEST KANDIDATIMA -- NATJECAJ ZA UCITELJA INFORMATIKE OD 26.2.2020..pdf
POZIV NA TESTIRANJE -- UCITELJ ENGLESKOG JEZIKA -- OGLASI OD 26.2.2020. -- 40 I 20 SATI.pdf
POZIV NA TESTIRANJE -- UCITELJ INFORMATIKE -- OGLAS OD 26.2.2020.pdf
PONISTENJE NATJECAJA OD 3.2.2020. -- UCITELJ GLAZBENE KULTURE (1).pdf
POZIV NA TESTIRANJE -- UCITELJ GLAZBENE KULTURE -- PONEDJELJAK 2.3.2020..pdf
POZIV NA TESTIRANJE -- DOMAR-LOZAC SKOLE -- PONEDJELJAK 2.3.2020..pdf
Natjecaj za radno mjesto -- ucitelj engleskog jezika -- 20 SATI -- prijave do 5.3.2020..pdf
Natjecaj za radno mjesto -- ucitelj engleskog jezika -- 40 SATI -- prijave do 5.3.2020..pdf
Natjecaj za radno mjesto -- ucitelj informatike -- prijave do 5.3.2020..pdf
POZIV NA TESTIRANJE - STRUCNI SURADNIK PSIHOLOG .pdf
Natjecaj za radno mjesto -- strucni suradnik psiholog -- prijave do 11.2.2020.pdf
Natjecaj za radno mjesto -- ucitelj glazbene kulture -- prijave do 11.2.2020.pdf
Natjecaj za radno mjesto -- domar - lozac skole -- prijave do 11.2.2020.pdf
edukacijski rehabilitator web.pdf
OGLAS-RAC.REFERENT -- OBJAVA 30.4.2019. -- SWEB.docx
NATJECAJ - MATEMATIKE - kopija.docx
NATJECAJ za radno mjesto TAJNIKA SKOLE.docx
ODLUKA - NATJECAJ - MATEMATIKA - PONISTENJE.pdf
NATJECAJ - UCITELJ LIKOVNE KULTURE - kopija.docx
Natjecaj rn produzeni boravak, 4.12., odre eno.pdf
NATJECAJ - UCITELJ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE - kopija.docx
Natjecaj za imenovanje ravnatelja-ice Skole, 14.12.2018..PDF

preskoči na navigaciju